Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ÜYE’ ; (sözleşmede bundan sonra "ÜYE" olarak anılacaktır)

 

B.‘KARAVANROMORK.COM’ ; (sözleşmede bundan sonra "KARAVANROMORK.COM" olarak anılacaktır)

Eposta adresi : info@karavanromork.com

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ÜYE, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.KONU

İşbu Sözleşme, ÜYE’nın, KARAVANROMORK.COM’ a ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve satış fiyatı belirtilen hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3. KARAVANROMORK.COM BİLGİLERİ

Eposta adresi : info@karavanromork.com

 

4. ÜYE BİLGİLERİ

Ad ve Soyad

Telefon:

Eposta/kullanıcı adı

 

5. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Telefon:

Eposta/kullanıcı adı

 

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Hizmetin temel özellikleri KARAVANROMORK.COM’ a ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. KARAVANROMORK.COM tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili Hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı açıklamalarda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

 

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :

Fatura dijital olarak e-fatura olarak gönderilecektir.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ÜYE, KARAVANROMORK.COM’ a ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, KARAVANROMORK.COM tarafından ÜYE' ye verilmesi gereken hizmete ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. KARAVANROMORK.COM, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ÜYE’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. ÜYE, Sözleşme konusu hizmet  için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, KARAVANROMORK.COM’ un sözleşme konusu hizmet yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. KARAVANROMORK.COM' un, ÜYE tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ÜYE’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle KARAVANROMORK.COM’ un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.5. ÜYE, KARAVANROMORK.COM’ a ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’ yi bağlayacaktır.

 

8.6. ÜYE, KARAVANROMORK.COM’ a ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.7. KARAVANROMORK.COM’a ait internet sitesinin üzerinden, KARAVANROMORK.COM’ un kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ÜYE’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.8. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, KARAVANROMORK.COM’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, KARAVANROMORK.COM’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde üyenin yerleşim yerinin bulunduğu veya üye işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

 

10. YÜRÜRLÜK

ÜYE, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. KARAVANROMORK.COM, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ÜYE tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

KARAVANROMORK.COM

Eposta adresi : info@karavanromork.com

 

ÜYE:

TARİH:

.yazilim { display: none !important; }