Doping Satın Alma Şartları

1. Yalnızca www.karavanromork.com ilan verme kurallarına uygun ilanlara doping alınabilir.

2. www.karavanromork.com, doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler sitede yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3. Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir. İade süreci banka işlemlerine bağlıdır.

4. Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kibristailan.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan üyeye bildirmektedir.

5. Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir, başka bir ilana devredilemez.

6. İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan doping, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

7. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz

8. Üyenin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve kişisel verileri koruma kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, www.karavanromork.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için kişisel verileri koruma kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, İdari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde www.karavanromork.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir;
a.www.karavanromork.com.com’un ilan yayınlama kurallarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.
b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.
c.www.karavanromork.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.
d.Zaman içinde mevzuatta veya kıbrıstailan.com’un ilan yayınlama kurallarında yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

10. Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:
a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.
b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde doping  satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.
c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı www.karavanromork.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

11. Doping fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

12. Piyasa fiyatının çok altında, gerçekçi olmayan fiyatlarla satılmak istenen ürünlere ait yanıltıcı ilanlar için doping satın alınamaz.

13. Tüm ilanlar ve dopingler sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları kapsamında verilen ilanlar için geçerlidir.

.yazilim { display: none !important; }